Kunnen gegevens van andere verenigingen dan ADRK worden weergegeven in de ROTTWEILER.APP?

Ja!

De ROTTWEILER.APP is een particulier initiatief van Claus Michael Sattler en de ROTTWEILER.APP is open en bruikbaar voor alle Rottweilerverenigingen en hun onderafdelingen. Het datamodel is hierop ingericht. Wij weten:

  • Nationale verenigingen, bijvoorbeeld de ADRK
  • Regionale verenigingen, bijvoorbeeld de regionale groepen van de ADRK
  • Lokale groepen, bijvoorbeeld de wijkgroepen van de ADRK